Použití zeolitu

   

Aplikace a výhody přírodního zeolitu

Přírodní kámen – zeolit je velmi účinný prostředek pro ochranu životního prostředí. Přičemž jsou využívány jeho vynikající a jedinečné fyzikálně-chemické vlastnosti ( velmi vysoká pórovitost a iontové výměny). Například v chemickém průmyslu je zeolit vhodný pro odstraňování Cs137 a Sr90 z radioaktivních odpadů, nebo také při odstraňování amoniaku z odpadních vod, při vysušování plynů, oddělování kyslíku a dusíku ze vzduchu. Dále se zeolit využívá při:

 • filtraci vody, jako filtrační médium do bazénů, akvárií, jezírek a rybníků,
 • zbavování městských, průmyslových a zemědělských odpadních vod od amoniaku, těžkých kovů a některých druhů organických látek,
 • čištění odpadních vod,
 • čištění zemního a jiných plynů od CO2, H2S, SO2, NH3,
 • fixace radio-nuklidů v odpadních vodách jaderných elektráren,
 • výrobě portlandského cementu,
 • likvidaci ropných havárií (v kombinaci s perlitem)
 • neutralizaci kyselých a lesních půd,
 • úpravě a filtrace pitných vod,
 • zlepšování odolnosti lesních porostů.

Výhody použití:

 • při chovu drůbeže a skotu na hluboké podestýlce pohlcuje zeolit vlhkost a zápach (zvyšuje se tím sací schopnost podestýlky),
 • zeolit zahušťuje drůbeží trus a podporuje trávicí ústrojí,
 • zeolit snižuje vlhkost a zápach v prostorách stájí (koně, dobytek apod.),
 • zeolit snižuje obsah amoniaku v ovzduší,
 • díky zeolitu se sníží výskyt much a podobného hmyzu, tím se eliminuje i přenos zárodků různých chorob,
 • díky zeolitu se zlepší zdravotní stav zvířat a zároveň se sníží spotřeba medikamentů,
 • zlepšuje se pracovní i životní prostředí pro chov.

 

Dezodorizace ovzduší:

Aplikujeme-li zeolit do podestýlky, docílíme nejen snížení zápachu a zlepšení prostředí v chovech, ale také získáme vhodný substrát, jenž je možné přidávat do hnojiv. Díky vynikající schopnosti zeolitu vázat na sebe amonné ionty, lze využít tento prvohorní kámen i při zpracování odpadních vod z chovů (splaškové vody, kejda), přičemž se v kapalné fázi výrazně snižuje koncentrace NH4+.  Posléze je možné zeolit obohacený amonným dusíkem použít při přípravě hnojiv nebo podpůrných substrátů. Zachycením amonných iontů je výrazným způsobem chráněna i atmosféra.

Zeolitová podestýlka

Jak jsme se již zmínili, díky aplikace zeolitů do podestýlek docílíme snížení zápachu a zlepšení prostředí pro chov hospodářských zvířat. Přidaný zeolit se pak příznivě projeví i po zpracování těchto odpadů při výrobě substrátů a hnojiv (zeolit je obohacen amonným dusíkem).

Filtrační materiál do akvárií, jezírek a rybníků

Zeolit se projevuje výraznou schopností absorbovat vodu, plyny a také schopností vysoké ionizace. Díky jeho pórovité struktuře poskytuje optimální povrch pro kolonizaci biologicky užitečných nitrifikačních bakterií v jezírkách a rybnících. Doporučujeme tedy kombinaci tohoto filtračního materiálu s přípravkem BIOLAKE – Čistič jezírek, který obsahuje výše zmíněné užitečné bakteriální kmeny, jež zabraňují tvorbě řas a bahenních nánosů na dně biotopů. Tato vlastnost ze zeolitu činí neocenitelný filtrační materiál pro biologickou filtraci. Zeolit tedy při čištění zahradních jezírek a rybníků zajišťuje úlohu makro-filtrace, mikro-filtrace, ale také zbavuje vodu těžkých kovů a jiných nežádoucích látek.