Obchodní podmínky

   

Nákupní řád internetového obchodu Kamenzeolit.cz:
Prodávající
Radek Sojka
Bruzovice 60, 739 36, Bruzovice
IČO: 73847674
DIČ: CZ8602166034
 
Kupující:
spotřebitel, firma, státní instituce

Ceny:
Aktuální cena je vždy zobrazena v internetovém obchodě. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
 
Kupující:
Pro závazné odeslání objednávky je nutné vyplnění údajů potřebných k realizaci objednávky. Kupující se zavazuje vyplnit pravdivě údaje nutné pro úspěšné doručení objednávky. Nabídka elektronického obchodu je volně přístupná přes www stránky www.kamenzeolit.cz.
Elektronický obchod
Kupující má možnost procházet elektronickým katalogem a přidávat jednotlivé produkty do košíku. Prodávající si vyhrazuje právo změny popisu a ceny produktů v katalogu bez předchozího upozornění.
 
Objednávky:


Objednávka zboží:
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodě
 
Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Expediční poplatek firmy:
Jednotný expediční poplatek 130 Kč
 
Doprava:
Doprava zboží je zajišťována prostřednictvím PPL
PPL:
o    doručení do 48 hodin od podání zásilky 
o    v případě nepřítomnosti zanechá PPL adresátovi oznámení o uložení zásilky

 
 
Termín dodání:
Zboží, které je momentálně skladem, je doručeno zákazníkovi nejdéle do 10 pracovních dnů.
Platba za zboží a služby

Objednané zboží je možné platit:
-    platba v hotovosti při osobním odběru zboží
-     platba dobírkou při dopravě přepravní službou
 
Dodání zboží
Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání v internetovém obchodě. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu kamenzeolit@seznam.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat naskenován emailem nebo faxem prodávajícímu.
 
Vrácení zboží
Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 do 14 dnů od převzetí zboží vrátit prodejci – odstoupit od smlouvy a to za následujících podmínek:
•    doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu na který má být provedena úhrada za vrácené zboží.
•    zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi.
•    zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit!

Možnost vrátit zboží – odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží:
•    upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
•    spotřebního zboží , u kterého se použitím snížila část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.


Prodávající neručí za:
•    nepřijetí objednávky prostřednictvím Internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení, příp. jiných technických problémů
•    zpoždění nebo poškození dodávky zboží zaviněné doručovací službou
Ochrana osobních údajů
Zákazník dává souhlas firmě Radek Sojka podle zákona č. 101/2000 s uchováním jeho osobních údajů získaných při objednávce nebo registraci na internetovém obchodě firmy Radek Sojka za účelem zpracování jeho objednávek, archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a za účelem zasílání reklamních nabídek a akcí, vztahujících se ke zboží na internetovém obchodě. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických důvodů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat
Pokud zákazník nebude nadále chtít, aby tyto údaje firma Radek Sojka uchovávala, je povinen toto písemně oznámit firmě Radek Sojka na adresu: Radek Sojka, Bruzovice 60, 739 36, Bruzovice
 
Závěrečná ustanovení:
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 
Obecné informace:
On-line internetový obchod naší firmy umožňuje pohodlné nákupy z domu či kanceláře všem zákazníkům. Zboží je možné doručit přepravní službou na dobírku. Při internetové objednávce si můžete také vybrat ze způsobů odběru zboží možnost vyzvednutí Vámi objednaného zboží přímo v naší provozovně.

• pokud jste si nějaké zboží vybrali,
• přidejte jej do košíku, máte možnost se u nás zaregistrovat a tak být informováni o stavu objednávky.
• poté můžete pokračovat v dalším nákupu a nebo ihned odeslat objednávku
• vyberte platební metodu a způsob doručení
• během 10 dní proběhne expedice objednaného zboží