ProfiPOOL bazénová chemie dostupná pro každého
Zeolit do bazénových filtrů
Zeolit do akvárií

Co je to zeolit?


ZEOLIT - co je to zeolit?

Zeolit je krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů. V těchto kanálcích se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Některé kationty nejsou ve struktuře zeolitu pevně vázány a mohou být za určitých podmínek vyměňovány za jiné. Zeolit je proto hojně využíván v iontově-výměnných procesech. 

Obecný název zeolit se používá pro přírodní tetragonální hlinitokřemičitan sodný s čistotou alespoň 80%. Nečistoty v něm obsažené pak tvoří uhličitan vápenatý a oxidy železa. Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru. Ty jsou ve vodném prostředí schopny na sebe „absorbovat“ další ionty, čehož využíváme ve filtračním procesu. Absorpční řada zeolitu, tj. schopnost zachytávat jiné ionty, je na straně obsaženého chloru Cs – NH4 – K – Ca – Mg (cesium – amonium – draslík – vápník – hořčík), a na straně obsaženého sodíku NO2 – NO3 – S2O3 (dusitany – dusičnany – thiosírany). Dalo by se říci, že Zeolit je jakousi přírodní dezinfekcí.


Kde má zeolit uplatnění?

Filtrační náplň bazén
Nejúčinnější filtrační materiál do bazénových filtrů. Výrazné zvýšení efektivity čištění vody v bazénu.
Filtrační náplň do jezírka
Čištění jezírek - vynikající náplň do filtrů. Vysypání dna zvyšuje samočistící schopnost jezírka.
Zemědělství
Aplikace zeolitu do podestýlek chovů. Výrazně snižuje zápach a zvyšuje sací schopnost podestýlky.
Zemědělství
Příměs do substrátů - přidání zeolitu do substrátů (půdy) může významně zlepšit její fyzikálně chemické vlastnosti.
Zemědělství
Zeolit se přidává do krmných směsí za účelem zvýšení produkce masa, pro zlepšení zdravotního stavu chovaných zvířat.

Bazénová chemie ProfiPOOL a příslušenství

Zajímavosti o zeolitu
Rádi zahradničíte? Použijte zeolit jako příměs do substrátu.

Rádi zahradničíte? Použijte zeolit jako příměs do substrátu.

Přidání zeolitu do substrátů (půdy) může významně ovlivnit její fyzikálně chemické vlastnosti. Mezi vlastnosti, které dokáže zeolit zlepšit patří například kapilární vodní kapacita (schopnost půdu zadržet vodu pro potřeby rostlin v kapilárních pórech), kationtově-výměnnou kapacitu (určuje množství iontů, které je daný systém schopen poutat) nebo stabilita půdních agregátů.

Dále dokáže zeolit výrazně snížit kyselost půd. Schopnost zeolitu podržet ve svých pórech vodu je především velkým přínosem do písčitých a písčitohlinitých půd. Dalším velkým přínosem po přidání zeolitu je zabránění vymývání různých hnojiv použitých pro zlepšení podmínek pro pěstování rostlin.


>>Čtěte více
Zeolit - výborný filtrační materiál

Zeolit - výborný filtrační materiál

Zeolit se projevuje výraznou schopností absorbovat vodu, plyny a také schopností vysoké ionizace. Díky jeho pórovité struktuře poskytuje optimální povrch pro kolonizaci biologicky užitečných nitrifikačních bakterií v jezírkách a rybnících. Doporučujeme tedy kombinaci tohoto filtračního materiálu s přípravkem BIOLAKE – Čistič jezírek, který obsahuje výše zmíněné užitečné bakteriální kmeny, jež zabraňují tvorbě řas a bahenních nánosů na dně biotopů. Tato vlastnost ze zeolitu činí neocenitelný filtrační materiál pro biologickou filtraci. Zeolit tedy při čištění zahradních jezírek a rybníků zajišťuje úlohu makro-filtrace, mikro-filtrace, ale také zbavuje vodu těžkých kovů a jiných nežádoucích látek. Čtěte více
-->

Zeolit kategorie