Kámen zeolit - bazénová, jezírková filtrace, příměs do substrátů a další..

Zeolit je krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů. V těchto kanálcích se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Některé kationty nejsou ve struktuře zeolitu pevně vázány a mohou být za určitých podmínek vyměňovány za jiné. Zeolit je proto hojně využíván v iontově-výměnných procesech.


Obecný název zeolit se používá pro přírodní tetragonální hlinitokřemičitan sodný s čistotou alespoň 80%. Nečistoty v něm obsažené pak tvoří uhličitan vápenatý a oxidy železa. Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru. Ty jsou ve vodném prostředí schopny na sebe „absorbovat“ dal‘í ionty, čehož využíváme ve filtračním procesu. Absorbční řada zeolitu, tj. schopnost zachytávat jiné ionty, je na straně obsaženého chloru Cs – NH4 – K – Ca – Mg (cesium – amonium – draslík – vápník – hořčík), a na straně obsaženého sodíku NO2 – NO3 – S2O3 (dusitany – dusičnany – thiosírany). Dalo by se říci, že Zeolit je jakousi přírodní dezinfekcí.

Zlevnili jsme poštové!

Díky smlouvě kterou jsme dohodli s českou poštou jsme mohli zlevnit poštovné na naše balíky. Základní cena poštovného je nyní 130Kč a platí pro objednávky do 29 Kg. Doufáme, že jsme Vás touto informací potěšili.

Příjemný nákup přeje Váš dodavatel přírodního zeolitu internetový obchod Kámen zeolit.

Výborný filtrační materiál - zeolit

Zeolit se projevuje výraznou schopností absorbovat vodu, plyny a také schopností vysoké ionizace. Díky jeho pórovité struktuře poskytuje optimální povrch pro kolonizaci biologicky užitečných nitrifikačních bakterií v jezírkách a rybnících. Doporučujeme tedy kombinaci tohoto filtračního materiálu s přípravkem BIOLAKE – Čistič jezírek, který obsahuje výše zmíněné užitečné bakteriální kmeny, jež zabraňují tvorbě řas a bahenních nánosů na dně biotopů. Tato vlastnost ze zeolitu činí neocenitelný filtrační materiál pro biologickou filtraci. Zeolit tedy při čištění zahradních jezírek a rybníků zajišťuje úlohu makro-filtrace, mikro-filtrace, ale také zbavuje vodu těžkých kovů a jiných nežádoucích látek.

Hledáte filtrační materiál do Vašeho bazénu či jezírka?

Nabízíme širokou nabídku filtračního materiálu - ZEOLIT. Zeolit můžeme vyzžít jako filtrační materiál do Vašeho filtru nebo v přípradě jezírek jako posyp na dně jezírka. Zeolit má mnoho výhod oproti písku - ať už jeho struktůra, která umožněji lepší čištěné nebo jeho složení, ktere zbavuje vodu těžkých kovů a jiných nežádoucích látek. Je tedy dvojím pomocníkem jelikož funguje jako makro-filtrace i mikro-filtrace!
 

Kámen zeolit jako přísada hnojiv

Výhody použití:
  • Příznivě působí na růst a vývoj plodin a na množství úrody
  • Kypří těžkou půdu, zlepšuje provzdušnění
  • Umožňuje snížit dávky hnojiv a zlepšuje využití hnojiv rostlinami
  • Absorbuje škodlivé látky z půdy
  • Zlepšuje PH, absorpční schopnost a strukturu půdy
  • Urychluje a zvyšuje vyklíčení semen pěstovaných plodin
  • V písečné půdě zachytává vodu

 

Doporučené
Zeolit 0,5 - 1mm 25kg  ..
299Kč
Zeolit 4 - 8mm 25kg ..
299Kč
Přípravek na čištění jezírek Biolake je směsí nezávadných, nepatogenních, užitečných bakterií a e..
120Kč

Kámen zeolit